Arashi no Yoru ni: Himitsu no Tomodachi
Arashi no Yoru ni: Himitsu no Tomodachi
A new anime adaptation by Sparky Animation, Duckbill Entertainment, Baku Enterprise and Bandai Visual of the book Arashi no Yoru ni (One Stormy Night...) by Kimura Yuuichi.
Episode List
Arashi no Yoru ni: Himitsu no Tomodachi
Arashi no Yoru ni: Himitsu no Tomodachi
A new anime adaptation by Sparky Animation, Duckbill Entertainment, Baku Enterprise and Bandai Visual of the book Arashi no Yoru ni (One Stormy Night...) by Kimura Yuuichi.
Episode List
Arashi no Yoru ni: Himitsu no Tomodachi
Arashi no Yoru ni: Himitsu no Tomodachi
A new anime adaptation by Sparky Animation, Duckbill Entertainment, Baku Enterprise and Bandai Visual of the book Arashi no Yoru ni (One Stormy Night...) by Kimura Yuuichi.
Episode List