Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka?
Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka?
A remake of episodes 12-13 of the TV version.
Episode List
Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka?
Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka?
A remake of episodes 12-13 of the TV version.
Episode List
Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka?
Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka?
A remake of episodes 12-13 of the TV version.
Episode List