Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen
Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen
First Season of the final arc of Gintama.
Episode List
Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen
Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen
First Season of the final arc of Gintama.
Episode List
Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen
Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen
First Season of the final arc of Gintama.
Episode List