Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2
Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2
Second season of the final arc of Gintama.
Episode List
Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2
Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2
Second season of the final arc of Gintama.
Episode List
Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2
Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2
Second season of the final arc of Gintama.
Episode List