Kuroko no Baske: Oshaberi Shiyokka
Kuroko no Baske: Oshaberi Shiyokka
A special episode from the official DVD fandisc.
Episode List
Kuroko no Baske: Oshaberi Shiyokka
Kuroko no Baske: Oshaberi Shiyokka
A special episode from the official DVD fandisc.
Episode List
Kuroko no Baske: Oshaberi Shiyokka
Kuroko no Baske: Oshaberi Shiyokka
A special episode from the official DVD fandisc.
Episode List