Lu Shidai 2nd Season
Lu Shidai 2nd Season
Zhiquiang is a young boy who loves playing League of Legends with his friends. The series follows his crazy adventures.
Episode List
Lu Shidai 2nd Season
Lu Shidai 2nd Season
Zhiquiang is a young boy who loves playing League of Legends with his friends. The series follows his crazy adventures.
Episode List
Lu Shidai 2nd Season
Lu Shidai 2nd Season
Zhiquiang is a young boy who loves playing League of Legends with his friends. The series follows his crazy adventures.
Episode List